Zaslužimo si več kot minimalno plačo!

Spremenimo definicijo minimalne plače!

Oddaj podporo!

Uradni plakat in letak akcije za spremembo definicije minimalne plače.

Oglejte si večjo različico letaka in plakata.

Zaradi vse močnejših zahtev naših članov, prejemnikov minimalne plače, po odpravi krivic, saj prejmejo za delo ponoči, v nedeljo in praznike enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo, je sedem sindikalnih central skupaj pristopilo k pripravi sprememb zakona o minimalni plači. Če bodo poslanci državnega zbora potrdili naš predlog potem se v minimalno plačo ne bodo več vštevali dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Dodatki za delo ponoči, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu pa se bodo prišteli k minimalni plači.

Zaslužimo si več

Sedanja definicija minimalne plače je krivična. Delavke in delavci so zaradi nje postavljeni v neenak položaj. Zaradi sedanje definicije prejmejo zaposleni za delo ponoči, v nedeljo in praznike ter dela proste dneve po zakonu enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo.

Preberi več

Dejstva

V Sloveniji v skladu z zakonom o minimalni plači velja enotna, nacionalna minimalna plača. Velja tako za javni kot za zasebni sektor in za vse poklice, ne glede na velikost delodajalca. Izjem ni. Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z letno inflacijo preteklega leta.

Preberi več

O pobudi

Zaradi neenake obravnave zaposlenih in kršenja temeljne pravice do plačila za opravljeno delo v neugodnem delovnem času sindikati ne moremo več čakati. Prepričani smo, da je letos primeren čas za spremembo definicije minimalne plače, tako da bo ta poštena in pravična.

Preberi več

Dogodki